Địa chỉ:
 Nhà C1 – 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 84 8 38647525
 
84 8 38647256
 (số nội bộ: 5342)
Fax:
 84 8 38647525
Email:
cenformi@hcmut.edu.vn
iut@hcmut.edu.vn

 
 

 
 
 
Lịch Sử Phát Triển

Trung tâm được thành lập năm 1996 theo quyết định 169 GD-ĐT trong mối hợp tác giữa Bộ giáo dục và đào tạo và Chính phủ Pháp nhằm đào tạo Kỹ thuật viên cao cấp về Bảo dưỡng công nghiệp cho Việt Nam.

Lễ khánh thành Trung tâm (08/10/1996)

Ban giám đốc các thời kì:

1995-1999
Giám đốc kỹ thuật:
Ô.Alain Georges NOEL
 
Giám đốc điều hành:
TS. Lê Minh Ngọc
1999-2003
Giám đốc:
TS. Lê Minh Ngọc
 
Phó giám đốc:
TS. Phan Đình Huấn
 
Phó giám đốc:
TS. Đặng Mậu Chiến
2003-2006
Giám đốc:
TS. Phan Đình Huấn
 
Phó giám đốc:
KS. Trần Văn Bình
2006 - 2012
2012 - 2017
Giám đốc:
TS. Phạm Huy Hoàng
 
Phó giám đốc:
KS. Trần Văn Bình

 Phó giám đốc:
TS. Nguyễn Thanh Trương

Ô. Alain Georges NOEL   TS. Đặng Mậu Chiến

TS. Lê Minh Ngọc   KS. Trần Văn Bình

TS. Phan Đình Huấn   TS. Phạm Huy Hoàng

Một số hình ảnh khác:

Tổng bí thư Đỗ Mười thăm Trung tâm (28/09/1996)

 

Các khoá huấn luỵện của chuyên gia Pháp: